You are in KICHE to ENGLISH Translator. For the ENGLISH to KICHE translator. Click here
2440 resultado (s)
Click on 👇 each word to LISTEN to its AUDIO
 • Xa je ku wa´
 • So
 • Xa ta ne´ mine´ ni ta
 • nor (conjunction)
 • xaa
 • is
 • xaa
 • is
 • xaa
 • alone
 • Xaa meer´
 • Almost
 • Xaajik
 • Happen
 • Xaajik
 • Happen
 • Xaajik
 • Occur
 • Xaajik
 • Happen
 • Xaajik
 • Ensue
 • Xaajik
 • Provide services, such as cofrade, mayor, etc
 • Xaak´ik
 • stride
 • Xaan
 • Adobe
 • xaan
 • adobes
 • Xaaq
 • Smutty
 • Xaaq
 • Smut
 • Xaaq
 • Leaf of plants or paper
 • Xaaq
 • Fire flame
 • Xaaq´ik
 • Standing on soft things, such as plants, hats, or fabrics
 • Xaaq´ik
 • walk a long time
 • Xaaq´ik
 • throw mud
 • Xaaq´ik
 • Knead
 • Xaaq´ik
 • Trample
 • xaaq´omaxiq
 • they hit
 • Xaar
 • Rook
 • Xaar
 • xara
 • xaatzaq
 • you lost
 • Xaax
 • Thin, such as paper, board, book, etc
 • xaax
 • slim
 • Share the translation with 1 click on your social networks
  Previous123456789...8182Next
  Next